Advice.bg»Статии»Електро»Други електроуреди»Как се слага топломер

Как се слага топломер

Как се слага топломер

Топломерът е устройство или набор от устройства, които отчитат количеството разходвана топлина. Това обаче не е единствената им възможност.

Те могат да засичат също основните параметри на охлаждащата течност, както и да измерват нейната маса.

Отчитането на топлинната енергия, която е изразходвана, се прави както при източника на топлина, така и при потребителя.

Нуждата от поставяне на топломер

Доставчикът на топлинна енергия е отговорен за инсталирането от топломери за цялата абонатна станция. Потребители, които живеят в къща и нямат инсталирани такива уреди трябва да заплащат според нормите, независимо от изразходвана енергия, топъл или студен период. Тоест те заплащат твърдо установена такса. Индивидуалният топломер обаче отчита точно само консумираното количество топлина. Това значително може да намали сметката на абоната, както и да премахне опасността от прегряване на помещенията.

Как се инсталира топломер

Тази дейност има последователни стъпки, които се спазват. Инсталирането на уредите става от специализирани фирми, които са оторизирани да извършват тази услуга. Тя изисква:

- Да има изготвен проект;

- Да са подадени документи за инсталиране;

- Да се извършат пробни тестове и да се пусне устройството в експлоатация.

Проектът трябва да включва тип и устройство на модела топломер, необходими изчисления за топлинна натоварване и поток на охлаждаща течност, схема на монтажа с местоположението на уредите, изчисляване на възможни топлинни загуби и плащането на доставката на топлинна енергия.

Индивидуално отчитане на топломера

Индивидуалното отчитане е успешно внедрено и работи от години към ТЕЦ-овете. Те имат вграден интерфейс, който позволява на потребителя да чете данните в автоматичен режим.

Тъй като има различни модели топломери, те осигуряват няколко потребителски нива, като преходът между тях се осъществява чрез натискане на бутон. Няколко данни се показват едновременно на брояча, затова трябва да се внимава, за да не се получи заблуждение при отчитането.

Съществуват и модерни устройства, при които автоматично и дистанционно може да се види нужната информация.

Предвижда се всички топломери в бъдеще да преминат към дистанционно отчитане. Показанията при тях се предават чрез интернет и при съмнение за правилната работа на топломера потребителят може да организира проверка.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest