advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Електронен подпис - защо трябва да го имаме?

Електронен подпис - защо трябва да го имаме?

Електронен подпис - защо трябва да го имаме?

Електронният подпис е средство, което ви позволява да съставяте електронни документи от свое име. За да се създаде такъв подпис, трябва да се свържете със сертифициращ орган и да подадете писмено искане до него, че желаете да ви бъде издаден електронен подпис.

Електронния подпис представлява нещо като математическа функция, резултат на криптографска обработка на информацията, чиято цел е да удостовери самоличността на изпращача и верността на изпратената информация.

Един електронен подпис обикновено съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Сертифицираният орган изготвя официално удостоверение за подписа, което се включва в официалния регистър на страницата на същия този орган.

Електронните подписи най-често се използват при дистрибуция на софтуер, финансови транзакции и при обмяна на важна или чувствителна информация по електронен път като всеки собственик на електронен подпис сам решава къде и защо да ползва подписа.

Съществуват два вида електронни подписи:

Усъвършенстван електронен подпис - този вид най-често се издава на юридически лица по повод упражняваната от тях професия и с цел гарантиране на идентичността на притежателя пред лицата, с които общува. Притежателят има право да избере за кои дейности да използва електронния подпис.

Усъвършенстваният електронен подпис няма същата удостоверителна сила като другия вид, който ще споменем по-долу, тъй като за него няма законово изискване да бъде издаван чрез сигурно устройство.

Нужда от електронен подпис
Снимка: pixabay.com

Квалифициран електронен подпис - този вид е равносилен на саморъчен подпис. Той е необходим при кореспонденция с държавни органи и също за юридически лица.

За да може да се гарантира самоличността на лицето, което използва електронния подпис, квалифицираният електронен подпис може да се издава само чрез смарт карта и карточетец.

Това може да се удостовери само от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация. На тяхната официалната страница може да се открие списък с всички устройства, които имат правото да издават квалифициран електронен подпис.

В някои случаи електронният подпис може да стане невалиден, дори ако притежателят не се е отказал от него. Такива случаи са:

- притежателят на удостоверението е починал;

- срокът на удостоверението е изтекъл;

- при прекратяване на юридическото лице на титуляра;

- доставчикът на удостоверителни услуги е фалирал или по някаква друга причина не изпълнява дейността и не е прехвърлил същата тази дейност на някой друг;

- ако личната карта/паспорт на притежателя е обявена за невалидна, съответният орган е задължен да уведоми по електронен път доставчика на удостоверителни услуги.

Рейтинг

5 1
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати