Що е то аутист?

Съдържание:

Що е то аутист?

Неврологичните заболявания са често срещано явление, като голяма част от тях се проявяват в ранна детска възраст. Обикновено те са нелечими и могат да засегнат живота на заболелите до различна степен, в зависимост от предприетите мерки и терапия за лечение.

Аутизмът е комплексно неврологично разстройство, което се проявява с разнообразни симптоми и степени на тежест. Аутизмът обикновено се появява в ранното детство и може да засегне както социалните, така и комуникативните умения на индивида. Въпреки че няма типичен "аутист", хората с аутизъм са много разнообразни по отношение на своите симптоми и потребности.

Що е то аутистът?

За да се определи що е то аутистът, то не може да се даде точен отговор, защото такъв не съществува. Аутизмът е спектърно разстройство, което означава, че съществува голямо разнообразие в симптомите и нивата на функциониране сред хората с този синдром. Някои индивиди с аутизъм могат да водят независим живот и да бъдат успешни в професионалната си кариера, докато други могат да имат нужда от постоянна грижа и подкрепа.

Ето някои от основните характеристики на аутистите и как те могат да се проявят:

- Социални затруднения

Трудности в създаването и поддържането на междуличностни връзки е характерен белег за аутиста. Хората с това заболяване често имат затруднения с разпознаването и разбирането на невербални сигнали, като жестове, мимика и тялото на другите. Липсата на интерес към социалните игри или различни житейски събития е друг характерен белег на аутиста;

- Комуникационни затруднения

При аутистите нерядко се долавят затруднения в развитието на комуникационните умения, като говорене и разбиране на речта на другите. Повечето деца с аутизъм започват да говорят късно или използват необичайно малко думи от речта;

- Ограничени интереси и повтарящо се поведение

Аутизъм

При аутистите често се среща ограничен интерес към определени теми или дейности, свързани с детайли и редове. В някои случа аутистите проявяват повтарящо се поведение, като например махане на предмети, пляскане или повторение на определени думи или фрази;

- Сензорни чувства

Хората с аутизъм могат да имат увеличена или намалена чувствителност към сензорни въздействия като звуци, светлина, допир и вкусове. При всеки от пациентите сетивните умения са индивидуално развити, като при някои от тях може да не се срещат недостатъци;

- Индивидуални умения

Хората с аутизъм са уникални и имат индивидуални потребности и възможности. Някои от тях могат да имат изключителни умения в определени области, като математика, музика или изкуство. Други могат да проявят силно развито въображение, развита логика и изострени аналитични умения.

Важно е да се подчертае, че аутизмът не е причинен от лоши родителски методи или определени събития в живота на индивида. Той е неврологично разстройство, което се изследва и управлява от медицински и образователни професионалисти с цел да се подпомогне индивидът да развие своите умения и да подобри качеството си на живот.

Вижте още:

- Важни съвети при отглеждане на деца;

- Подходящи спортове за деца

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Популярни