Как се пише анотация

Как се пише анотация

Анотацията представлява кратък текст, който обобщава кратко и ясно съдържанието на дадено произведение – статия, постановка, филм, книга и т.н.

Това понятие може да се използва и като синоним на резюмето, тъй като съкращава и преразказва сбито даден сюжет, като се придържа към неутрална форма на преразказ.

Анотацията може да играе две функции. От една страна, това е сбит преразказ, който обобщава информацията, свързана с конкретно произведение. Целта е да се преразкажат по обективен и синтезиран начин най-ключовите акценти от даденото съдържание.

От друга страна, анотацията може да има оценъчен характер, като предава препоръки, коментари, критика или допълнителни пояснения към определен текст. Анотацията обикновено се помества в:

- самата книга или на нейната корица;

- в реклами на филми или постановки;

- в библиографски списания или каталози.

Как се пише анотация

Aнотация на книга

Най-основното правило при създаването на анотация е да се запази обективната гледна точка и да се напише възможно най-ясно и кратко. Не е препоръчително да се използва разточителен език и навлизане в излишни детайли. Фокусът е да се създаде ясен преразказ, който обаче да привлече читателското внимание чрез емоционален и завладяващ изказ.

Също така, анотацията трябва да има кратък обем. Препоръчително е той да не надвишава 600 знака.

Анотацията на книга трябва да включва няколко основни елемента – автор, издателство, заглавие, място и дата на създаване.

Следват два възможни модела за написване на анотацията:

- единият е книгата да бъде представена като произведение на доказан автор, който гарантира висока стойност на своите произведения;

- другият е книгата да се представи директно чрез преразказ на съдържанието.

При анотация на научни книги най-важното е да се изтъкнат новите непознати факти, свързани с открития, анализ или др.

За да се създаде качествена анотация, то съществуват няколко критерии за нейната оценка: степен на съответствие между нея и съдържанието на представеното произведение; релевантно представяне на задачите и целите на автора; спазване на точна и ясна терминология.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest