Advice.bg»Статии»Работа»CV, автобиография, мотивационно писмо»Освобождаване от работа с право на борса

Освобождаване от работа с право на борса

Освобождаване от работа с право на борса

Освобождаването от работа е ситуация, при която работодателят прекратява трудовия договор с работника по различни основания като съкращение, реструктуриране, непригодност, наказание и други.

Освобождаването от работа може да има сериозни последствия за работника като загуба на доход, намаляване на самооценката, стрес, депресия и други.

Затова е важно работникът да знае какви са неговите права и задължения при освобождаване от работа, както и как да се справи с тази ситуация.

Права и задължения при освобождаване от работа

При освобождаване от работа работникът има право на:

- Обезщетение за прекратяване на трудовия договор, което се определя в зависимост от основанието за прекратяване, осигурителния стаж и възнаграждението на работника;

- Обезщетението може да варира от една до десет месечни заплати, като минималният размер е равен на минималната работна заплата за страната, а максималният - на десеткратната средна работна заплата за страната;

- Обезщетение за неизползван годишен отпуск, което се изчислява на база среднодневното възнаграждение на работника, умножено по броя на неизползваните дни отпуск;

- Обезщетение за безработица, което се отпуска от Националния осигурителен институт (НОИ) при изпълнение на определени условия като осигурителен стаж, регистрация в Бюрото по труда, липса на пенсия и други;

- Обезщетението за безработица е в размер на 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на работника за последните 24 месеца, като не може да бъде по-малко от минималната и по-голямо от максималната работна заплата за страната;

- Обезщетението се изплаща за период от 4 до 12 месеца, в зависимост от осигурителния стаж и възрастта на работника.

При освобождаване от работа работникът има задължение да

:

- Върне на работодателя всички документи, средства, оборудване и други активи, които са били предоставени за изпълнение на трудовите задължения.

- Подпише протокол за предаване-приемане на работното място, в който да се отразят всички факти и обстоятелства, свързани с прекратяването на трудовия договор;

- Регистрира се в Бюрото по труда в срок до 7 дни от прекратяването на трудовия договор, за да може да упражни правото си на обезщетение за безработица и да получи помощ за намиране на нова работа.

Съвети за справяне с освобождаването от работа

Освобождаване от работа

Освобождаването от работа може да бъде трудно и болезнено преживяване, което да повлияе негативно на психичното и физическото здраве на работника. Затова е важно работникът да се справи с тази ситуация по конструктивен и позитивен начин. Ето някои съвети, които могат да помогнат:

- Приемете факта, че сте освободени от работа и не се самообвинявайте или самосъжалявайте. Помнете, че освобождаването от работа не е край на света, а ново начало и възможност за развитие и промяна;

- Изразете своите чувства и емоции, свързани с освобождаването от работа, и не ги потискайте или игнорирайте. Поговорете с някого, на когото вярвате и който ви разбира, като приятел, член на семейството, психолог или друг специалист. Това ще ви помогне да се разтоварите, да получите подкрепа и съвет и да се чувствате по-добре;

- Поддържайте здравословен начин на живот и се грижете за себе си. Спазвайте редовен режим на хранене, сън и отдих, избягвайте алкохола, цигарите и други вредни вещества, правете физически упражнения и се занимавайте с хобита, които ви радват и успокояват. Това ще ви помогне да поддържате добро физическо и психично здраве и да повишите самочувствието си;

- Активизирайте се и потърсете нова работа. Не се отчайвайте и не се отказвайте от търсенето на работа, а бъдете настойчиви, гъвкави и отворени за нови възможности. Използвайте всички налични ресурси като Бюрото по труда, интернет, вестници, познати, бивши колеги и други, за да намерите подходяща работа за вас. Подобрете своето CV, мотивационно писмо и интервю за работа, като подчертаете своите сили и умения;

- Обновете своите знания и умения и развивайте нови. Използвайте свободното си време, за да се обучавате и квалифицирате в области, които ви интересуват и които са във високо търсене на пазара на труда. Можете да се възползвате от различни форми на обучение като курсове, семинари, уебинари, онлайн платформи, книги, видеа. Това ще ви помогне да подобрите своята конкурентоспособност и да повишите шансовете си за намиране на работа;

- Бъдете оптимистични и позитивни. Не се отчайвайте и не се отказвайте от своите цели и мечти. Помнете, че освобождаването от работа не е неуспех, а възможност за ново начало и промяна. Вярвайте в себе си и в своите възможности. Поставяйте си реалистични и измерими цели и работете усилено за тяхното постигане. Отбелязвайте своите успехи и награждавайте себе си за тях. Търсете вдъхновение и мотивация от хора, които са преживели подобна ситуация и са я преодолели;

- Поддържайте социални контакти и мрежа. Не се изолирайте и не се отдалечавайте от хората, които ви обичат и подкрепят. Комуникирайте се с приятели, семейство, бивши колеги и други хора, с които имате общи интереси и ценности. Това ще ви помогне да се чувствате по-добре, да получите съвет и помощ и да разширите своята социална мрежа. Участвайте в различни събития, групи, клубове и организации, които са свързани с вашата професия или хоби. Това ще ви помогне да се запознаете с нови хора, да обменяте идеи и информация и да намерите потенциални работодатели или партньори.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest