Advice.bg»Статии»Семейството и отношения»Как да развием активното си слушане?

Как да развием активното си слушане?

активно слушане

Развиването на активното слушане е изключително важен навик, който може да подобри комуникацията ни с другите, да подобри отношенията ни и да улесни решаването на проблеми.

Активното слушане включва посветено и внимателно слушане на съобщението на другата страна, разбиране на неговите емоции и нужди и предоставяне на подходящи отговори. Ето някои стъпки, които можете да следвате, за да развиете активното си слушане:

Съзнателно насочване на вниманието

Когато говори някой, постарайте се да се съсредоточите напълно върху това, което казва. Прекратете другите занимания и свързани с телефона дейности, за да може да слушате с по-голяма внимателност.

Показване на интерес

Използвайте въпроси и емпатия, за да покажете, че сте заинтересовани от това, което казва другата страна. Изразете своите емоции и внимание по подходящ начин.

Потвърждаване и повтаряне

Когато някой приключи с изказването си, потвърдете, че сте го чули, като кажете нещо подобно на "Разбирам", "Разбирам как се чувствате" или "Така че ти казваш...". Това ще покаже, че сте наясно с това, което е казано, и ще улесни другата страна да продължи да споделя.

Избягване на прекъсвания

Изчаквайте другата страна да приключи с изказването си преди да започнете да говорите. Избягвайте прекъсвания и превключване на вниманието си към собствените си мисли, докато другият говори.

Активни въпроси

Поставяйте активни въпроси, за да насочите разговора и да стимулирате другата страна да развива идеите си по-дълбоко. Това не само подсигурява по-голямо разбиране, но и показва интерес от ваша страна.

развитие на активното слушане

Приемане на емоциите

Бъдете открити към емоциите и изразяванията на другата страна. Не обиждайте се или не отхвърляйте чуждите емоции, а се опитайте да ги разберете и подкрепите.

Упражняване на емпатия

Стремете се да се поставите в положението на другата страна и да осъзнаете нейната перспектива. Разбирането на чужди виждания и чувства е важен аспект на активното слушане.

Обратна връзка

Ако не сте сигурни във вашето разбиране на съобщението, поискайте обратна връзка от другата страна. Така можете да се уверите, че сте разбрали правилно и да избегнете недоразумения.

Практикуване на търпение

Не изисквайте веднага да реагирате или да давате решения. Дайте си време да усвоите информацията, преди да дадете отговор или мнение.

Активното слушане изисква време, упражнение и стремеж към подобрение. Ако практикувате тези техники редовно, те ще станат част от вашия комуникационен стил и ще се отразят положително на взаимодействието ви с другите.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest