Kaк се прехвърлят партиди?

Kaк се прехвърлят партиди?

Режийните услуги, които общината или фирмите предоставят на гражданите се изплащат ежемесечно и за да не се създават недоразумения, водещи до налагане на санкции под формата на глоби на ползвателя, или изваждането му от списъка на ползващи дадена услуга, е добре документално всичко да бъде изрядно от страна на ползвателя, който сам следи да бъде изпълнено това условие.

Партиден номер и прехвърляне на партиди

Всеки ползвател на услугите на ВиК, Топлофикация, енергийни дружества, доставчици на услуги като телефон, кабелна телевизия, интернет и други има своя абонатен номер. За всяка услуга има абонатен номер, на се водят всички задължения, които ползвателят заплаща.

При смяна на собствеността на имот или отдаването му под наем новият собственик или наемател обикновено прехвърля партидата на услугата, която ще ползва на свое име и прекратява партидата за тази услуга, от която се отказва.

Това важи за новия собственик, без значение дали е физическо лица или юридическо.

За да се прехвърли партидата от един ползвател на друг, трябва да бъдат преминати няколко стъпки. Ето редът, който се следва.

Проверка на партидата за стари задължения

Това е задължително условие за всеки нов собственик. Изчистването на старите задължения е първото незадължително, но подходящо условие за прехвърлянето на партидния номер на новото лице - собственик. Трябва да се знае, че всяка партида не върви с имота, а с лицето, което е ползвало жилището, така че не съществува възможност да не се плати старо задължение, а да се прехвърли на новия собственик. В интерес на всеки нов собственик на имот е да провери дали имотът е чист откъм задължения от битов характер.

Нужни документи за прехвърляне на партида

За да се прехвърли партида, е необходимо следното:

- Попълване на заявление - готова бланка;

- Предоставяне на клиентски номер;

- Документ за самоличност на нов собственик или титуляра на партидата;

- Документ за право за ползване на имота - нотариален акт или договор за наем;

- Писмена декларация-съгласие на наемодателя при договор за наем.

Прехвърлянето на партидата е гаранция за сигурност както за стария, така и за новия титуляр на съответната партида.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest