Осигурителни вноски - кога, как, защо

Осигурителни вноски - кога, как, защо

Осигурителната система в България е социална. Осигурителните вноски представляват плащане, което ни гарантира някаква определена услуга. Те се събират от едни лица, а се използват при настъпване на осигурителен случай за други.

Осигуровките всъщност са парите, които се удържат от от заплатата всеки месец от работодателя до 25-то число на месеца. Тези месечни парични плащания се определят като процент от осигурителния доход, чийто размер се изчислява на базата на осигурителния доход, който идва от трудовата дейност. Всяка година размерът на вноските за всяка професия поотделно се определя в специален закон.

Вече в интернет съществуват т.н. елетронни калкулатори, които могат да изчислят размера на вноските ви на базата на получаваната заплата и индивидуалните си характеристики.

Общият максимален месечен размер на осигурителния доход се определя от законодателя всяка година, докато минималният се определя от т.н. осигурителни прагове, върху които се правят вноските. Тези прагове са определени от нормативната ни уредба и зависят от квалификационните групи професии и от основните икономически дейности.

В пет самостоятелни осигурителни фонда се разпределят средствата от осигурителните вноски. Това са фонд “Пенсии”, “Пенсии, несвързани с трудовата дейност”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица”.

В определено съотношение между осигурителя и осигуреното лице се разпределят осигурителните вноски.

Съществуват и други критерии, които се държат в закона - те са според категорията на полагания труд и за различни социални категории като безработица, майчинство, старост, инвалидност и др. Тогава плащанията постъпват съразмерно в определени съотношения във фондовете на социалното осигуряване.

За определени случаи вноските се изплащат на 100% от работодателя - когато осигурителят е нарушил трудовото законодателство и в следствие на това липсва трудова дейност, при трудова злополука, при незаконно уволнение или отстраняване от работа.

Осигурителните вноски се изчисляват на базата на няколко неща: на целия доход от трудовата дейност, на минималната месечна заплата, в случай че лицето не работи, или на дължимото обезщетение по трудово правоотношение - това е в случай на трудоустрояване - на лицето му е предписана подходяща работа, но има забрана за настоящата, заради условия, които са вредни за здравето.

Самоосигуряващите лица дължат 100% плащане на осигурителните вноски.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати