advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Имигранти»Работа в Германия - какво трябва да знаем

Работа в Германия - какво трябва да знаем

Работа в Германия - какво трябва да знаем

Германия е на първо място от държавите в ЕС по отношение на търсене на работа, установяване и кариерно развитие. Страната е с висок жизнен стандарт, високо развита икономика, добре устроена социална и здравна система и това привлича много хора, които търсят по-добри перспективи за себе си или за цялото си семейство.

Икономиката и законите в България и Германия се различават съществено и това налага предварително запознаване със ситуацията, преди да се предприеме преместване с цел намиране на работа - самостоятелно или семейно.

Основни положения при търсене на работа в Германия

1. Владеене на немски език

Първият въпрос, който изниква при търсенето на работна позиция в Германия, е владеенето на немски език. Битува мнение, че немският език не е задължителен при търсене на работа, защото по-голямата част от населението владее английски, който е официалният език на бизнеса. Това е погрешно схващане.

Има наистина работни позиции, които не изискват отлично владеене на немски език, но е добре да се владее поне пасивно. Това означава да се разбира езикът, без да е овладян говоримо и писмено. Такова умение е важно при подписване на какъвто и да е договор, а разбирането на езика осигурява яснота за правата и задълженията.

В Германия профсъюзите имат силни позиции и могат да работят в полза на работника, ако правата му бъдат нарушени. Изучаването на немски на някакво ниво е не само предимство, но и необходимост за всеки, който планира да си потърси работа в Германия.

Езикови курсове в Германия се организират от някои форми за служителите им, но предварителната подготовка от България е неоценимо предимство. Съществуват езикови центрове, които предлагат както обща, така и специализирана подготовка според нуждите на професията и е удачно да се ползват.

2. Намиране на работа с висока квалификация и умения

Както и в България, търсенето на работа в Германия става според образованието, квалификацията и уменията. Значение имат и опитът на такава позиция, каквато се търси, както и допълнителни знания и възможности в сферата.

Основно търсенето може да се раздели на високо квалифициран труд и обща работа. Високо квалифицираните специалисти е задължително да владеят и немски език на някакво ниво. Те обикновено си намират работа чрез пряк личен контакт с работодатели и фирми, с които са работили, докато са били на някаква позиция в България. Поканата за интервю за присъединяване към екип в Германия е най-добрата възможност, която човек, желаещ да работи в страната, може да получи.

Другата възможност е кандидатстване в интересуващата ни сфера чрез изпращане на документи онлайн. Най-добрата тактика е да се проучат фирмите, които са в областта на кандидата, и да се изпратят документи, придружени с мотивационно писмо. Германските работодатели винаги отговорят, дори на тези, които не са одобрени за интервю. Останалото е в ръцете на съдбата и е резултат на собствените постижения в професионалното развитие.

Важен въпрос е и дали да се търсят фирми само в големите градове заради по-голямата възможност за намиране на работно място. В Германия икономиката е добре развита и фирмите са разпределени на територията на цялата страна. По-скоро търсенето може да се ориентира към определени градове, където някой отрасъл е добре развит и съвпада с интересите на кандидата.

3. Намиране на ниско квалифицирана работа

Работа в Германия

Намирането на ниско квалифицирана работа трябва да започне с личното убеждение, че срамен труд няма, стига да се спазват законите. Те започват още с необходимостта да се подпише договор, а не да се работи на черно. Избягването на данъци върви с много висок риск за измама и незаплащане на положения труд. Който няма трудов договор, няма и право да подаде оплакване срещу недобросъвестен работодател.

Договорът за работа урежда и здравните права на работника. Фактът, че сме в ЕС, не означава автоматично право на достъп до здравната система в Германия. При възникване на инцидент липсата на здравно осигуровка може да се окаже огромен проблем.

Договорът е официален документ, който в Германия има тежест и се спазва стриктно. Препоръчва се договаряне с работодателя по отделните параметри, залегнали в него, особено в частта за заплащането. Хората, които имат някакво специално образование или квалификация - готвачи, пекари, рехабилитатори и подобни професии и сертификат, с който да го докажат, имат шанс за по-високо заплащане. Необходимо е да се консултират с работодателя си дали тази им квалификация ще бъде разпозната като носеща по-висок доход.

Търсенето на работа с помощта на посредник е добре да става само чрез лицензирани фирми, за да се избегне евентуална измама. При самостоятелно подготвяне на документи за кандидатстване е много важно те да бъдат на немски език и съобразени с всички изисквания за добре издържано CV.

4. Спазването на срокове в Германия

На всички е известно, че германците са изключително взискателни на тема точност и спазване на срокове. При подписване на договор и всякакви други задължения, които се водят от Ваше име, е много важно да сте информирани за легалните срокове за разплащане. При просрочването им или при неспазване законите се прилагат абсолютно безкомпромисно.

5. Данъчната система на Германия

Това е следващото нещо, с което всеки трябва да се запознае, ако иска да работи в Германия. Изключително важно е да се разполага с информация за това каква работа е достъпна с определени умения; колко е нормата за заплащане на час и колко данък се плаща върху изработеното, за да се оптимизират финансите.

Данъците в Германия са изключително високи. Цените на услугите, туризма и транспорта също са доста по-високи от обичайното, на което сме свикнали, и това е информация, с която всеки трябва да се съобразява.

6. Намиране на квартира и подготвяне на други документи

Намирането на квартира и настаняването е последната трудна задача преди започване на работа в Германия. По принцип намирането на работа и дом са неща, навързани като верига:

- за намиране на квартира е нужен договор за работа;

- за намиране на работа е нужна адресна регистрация;

- за адресна регистрация е нужна квартира.

Много наемодатели изискват изискват депозит от два до три студени наема, които после се връщат при преместване на друг адрес. Студеният наем е преди начисляването на сметки за ток, вода, интернет, парно отопление. Топъл наем представлява сметката за всички разходи за жилището за месеца.

Лична карта и шофьорска книжка - личната карта трябва да се преведе в агенция от двете страни, за да бъде веднага валидна. С шофьорската книжка за лични нужди се постъпва както с личната карта, но ако ще служи за работа са необходими още документи, които обикновено се осигуряват от работодателя.

Здравоосигурителна карта - може да се ползва българската здравна карта и в Германия, но са необходими формуляри 80 и 81 при посещение при лекар, защото в противен случай пристига сметка за плащане.

Работата в Германия може да бъде приятна и доходоносна, стига човек да тръгне с правилна информация. Точното и реалистично преценяване на ситуацията ще помогне на всеки да постигне целта си. Пълноценен и спокоен живот и работа в Германия може да има всеки, който знае как да намери своя път до нея.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest