Какво се прави в НАП

Какво се прави в НАП

Абревиатурата НАП се разчита като национална агенция за приходите. Това е един от специализираните държавни органи, отнасящи се към финансовото министерство.

Задачи и функции на НАП

Основната задача на НАП е да се занимава с администрацията на различните данъци и осигурителни вноски, всякакви публични и частни взимания, които държава прави. Към НАП принадлежи и надзорът над всякакъв вид хазартна дейност.

Тази агенция следи за доброволното внасяне на данъци и предлага услуги, които да улеснят клиентите при внасяне на данъчни и осигурителни вноски.

Тъй като работата на тази агенция е насочена към приходите в бюджета, тя се занимава със събирането на просрочени задължения, както и приходи, които трябва да се плащат от други държавни органи, но не са платени в срок. По този начин НАП се явява представителя на държавата във всички дела, свързани с търговската несъстоятелност.

Улеснения, създадени от НАП в полза на гражданите

Тъй като запитванията по всички въпроси, свързани със задълженията на граждани и фирми към НАП са много, агенцията е създала добре структурирана информационна система, която възможности за набавяне на нужната информация.

Автоматизираните справки са налични 24 часа в денонощието. Те дават информация къде и как се плащат данъци и осигуровки; дават справка за здравноосигурителния статус; за пенсионното осигуряване. За персонализирани данни се изисква въвеждане на идентификационни данни.

Всеки клиент на НАП може да си извади ПИК код, който се издава безплатно във всички офиси на агенцията, или собствен електронен подпис, с който да прави справка за личните си дължими данъци, текущо състояние на внесени осигуровки, пенсия или други задължения или плащания към бюджета или от него.

Плащане на задължения към НАП

Достъпни услуги е плащане на задълженията към НАП по електронен път за спестяване на време на клиентите с банкова карта, виртуален ПОС на НАП или чрез ePay.

Продължават да работят и другите начини за получаване на информация- по телефона или с лично запитване в агенцията.

Всички неплатени в срок данъци, такси, отчисления и вноски в бюджета, НАП облага със законните лихви. Затова своевременната проверка на задълженията към агенцията е наложителна.

Вижте още: Как да напишем жалба;

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest