advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Как се кандидатства за общинско жилище

Как се кандидатства за общинско жилище

Как се кандидатства за общинско жилище

Понякога обстоятелствата в живота ни се подреждат, така че се оказваме в тежко положение и неспособни да си намерим работа, а от там и жилище. Купуването на апартамент или дори взимането на такъв под наем може да се окаже непосилна задача за много хора, но дори в такива отчайващи ситуации изход има.

Този изход се нарича общинско жилище.

За да кандидатствате за общинско жилище обаче, е необходимо вие и всеки член от вашето семейство да покрие определени условия:

1. Поне един член от семейството трябва да е с българско гражданство и да има адресна регистрация и постоянен адрес в общината, в която иска да кандидатства за общинско жилище. Към това условие в различните общини има и клауза, че това лице трябва да е живяло в същата община определен брой години;

2. Не трябва през последните 2 години да сте живели в общинско жилище;

3. Не трябва да притежавате никакви имоти в общината, в която кандидатствате;

4. Не трябва да притежавате каквото и да е имущество, чиято стойност да е повече от половината на средната пазарна цена на едно жилище;

5. Не трябва да сте прехвърляли свои имоти на други лица през последните 10 години;

6. 1/4 от общия годишен доход на вас и останалите членове на семейството да не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.

Ако покривате всички тези условия, то вие спокойно можете да кандидатствате за общинско жилище. Ако сте решили да го направите, ще са ви необходими някои документи, които трябва да си изкарате предварително. Те са:

1. Удостоверение от Адресна служба на МВР за всеки пълнолетен член от семейството;

2. Удостоверение от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти;

3. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти;

4. Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за една година назад, както и копия от подадените данъчни декларации при други доходи;

5. Копия от договори за наем, в случай че живеете под наем;

6. Копие от решение на ТЕЛК (Териториални експертни лекарски комисии), ако имате такова.

На място се попълва и декларация с данни относно самоличността ви (и за останалите членове на семейството), имуществото ви и т.н. Тази декларация се подписва от всички пълнолетни членове на семейството в присъствието на служител на районната администрация и нотариус.

Имайте предвид, че дори ако покривате всички изисквания и представите всички документи, може да не ви одобрят или настанят веднага. Цялата тази документация се изпраща до кмета на общината и се разглежда от комисия, която трябва да вземе решение дали да ви предостави общинско жилище или не. Всичко това може да отнеме до 2 месеца.

Според нуждите и състоянието на семейството ще бъдете поставени в една от групите, като тези в първа група биват настанявани с приоритет, а останалите чакат, докато хората от предните групи биват настатени и се отвори място за тях. Групите са следните:

1. Семейства, които трябва да освободят заеманите от тях жилища, които са върнати на първоначалните собственици;

2. Семейства, които ползват не по-малко от 1 година помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;

3. Семейства, които общината временно е настанила в резервни жилища, домове за бездомни хора или други социални домове;

4. Семейства, живеещи под наем в не-общинско жилище;

5. Семейства, живеещи в помещение, което не отговаря на жилищните им нужди най-вече по размери.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest