advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Имигранти»Работа в Швеция и Дания - какво трябва да знаем

Работа в Швеция и Дания - какво трябва да знаем

Работа в Швеция и Дания

Безспорен факт е, че Скандинавските държави са сред най-богатите в света. Това важи с пълна сила за Швеция и Дания. И макар да са със студен и мрачен климат, който е пълна противоположност на лятната монотонност и ваканционна атмосфера, витаещи в южните части на континента, те са притегателно място за работа и живот.

Скандинавия е типично съвременно модерно западно общество. В тях държавата има сравнително малка роля в разпределението на доходите, тъй като на намесата на държавните структури в икономиката не се гледа с добро око. Влиянието на държавата се изчерпва с налагането на данъци и това е основният лост, който е направил от Швеция и Дания успешни държави с отлично изградена социална система.

Швеция е най-силната икономически от всички скандинавски държави. Стандартът на живот е на много високо ниво. Икономиката е развита многостранно. Това е родното място на Skype, Spotyfy и други имена, които са добре познати на всички. Швеция е най-доброто място за живот в света и това включва и работа.

Намиране на работа в Швеция

Добре развитата икономика на страната предполага лесно намиране на високо платена работа, както и възможност за смяна на позициите и изкачване по кариерната стълбица. Добрата новина е, че в Швеция се намира работа с английски език, тъй като е масово разпространен в страната. За по-добрите работни позиции обаче е необходим шведски език.

В повечето случай първата намерена работа за хора с по-ниска квалификация е по-малко вероятно да не бъде очакваната, тъй като гражданите на страната, на други скандинавски страни и дори африканските и арабските граждани са по-напред в списъка на одобрените.

Най-добре работата да бъде легална, защото работа на черно е незаконна в Кралство Швеция.

Намирането на работа още от България е най-добрият вариант, но това обикновено се случва за професии като: лекари и медицински сестри; зъботехници; учители, владеещи шведски език; компютърни специалисти; инженери.

За търсещите работа с висше образование начинът е или лична уговорка с работодател, или проучване на компании в отрасъла, който е набелязан за работа, и изпращане на СV и мотивационно писмо.

Всички добри позиции за специалисти вървят с изисквания за стаж, владеене на шведски език и добри препоръки. Ако работодателят прояви интерес, най-вероятно ще поиска документи за квалификация. Затова всичко трябва вече да е преведено на английски или шведски език и да бъда сканирано, за да може да се изпрати бързо.

Някои работни места за високо образовани специалисти вървят със задължително интервю. То може да бъде проведено онлайн, ако кандидатстването е от България. Най-добре е да се подготви предварителна информация за компанията, мястото на пазара на труда и друга информация, която показва възможности, ум, комбинативност, осведоменост и лични качества, които се ценят в една конкурентна среда.

Документи за работа в Швеция

Работниците и служителите в Кралство Швеция започват винаги работа чрез индивидуален трудов договор. В шведското трудово право няма изрично посочена законова форма за сключване на трудов договор. За валидни се признават както устните, така и писмените договори. Практиката категорично доказва, че устните договори по-добре да се отбягват. С устна договорка е приемливо да се работи до 3 седмици.

Ако работата предполага повече от месец трудови взаимоотношения, писменият договор е препоръчителен, защото защитава от измами.

Работа в Швеция и Дания - какво трябва да знаем

Обикновено бланките за трудов договор са твърде семпли и включват информация за работодателя и фирмата - адрес и предмет на дейност; кратко описание на длъжността и условията на труд; продължителност на работното време и заплащане.

В Швеция няма определена от закона минимална работна заплата. Затова заплащането трябва да се упомене в договора, защото иначе стойността му ще бъде по решение на работодателя.

Колективните трудови договори в Швеция са браншови и всеки бранш може да има различни договорености с работодателите по отношение на работната заплата, извънреден труд, работа при повикване и други особености. В индивидуалния трудов договор могат да се включат всякакви условия, които уреждат условията на труд и заплащане. Нужно е всеки да се информира какви са минималните прагове на заплащане за сферата, в която работи. Както и да настоява всички клаузи да бъдат писмено упоменати, за да бъде защитен от профсъюза в неговия бранш. Профсъюзите в Скандинавия имат авторитет и работят много ефективно.

Трудовите договори, които се сключват в Швеция, биват на пълно и непълно работно време. Може да се сключват договори с изпитателен срок, временни, по заместване, краткосрочни и за неопределено време. За специфичните производства са определени намалено работно време, гъвкав график и други, които също трябва да бъдат упоменати в договора.

Намиране на работа в Дания

Преди 11 години Дания отвори трудовия си пазар за новите държави, които членуват в Европейския съюз, и това дава възможност на българи да намират работа в Дания. Подобно на Швеция страната е с много висок стандарт на живот, а също така е една от най-социалните държави. Безработицата е около 4-5 процента.

Подобно на Швеция, и в Дания може да се намери работа само с английски език, но владеенето на датски дава повече възможности и е изискване за високо платените позиции.

Условията на труд и възнагражденията се регулират от колективните трудови договори. В Дания няма установена със закон минимална работна заплата.

Чужденците в Дания се включват в осигурителната система, която се финансира частично от данъците. Дания е страната с най-високи данъци в Европа. Те растат с нарастването на доходите и може да надхвърлят 50 процента от заработеното.

Осигуряването срещу безработица не е включено в задължителната схема и този, който иска да ползва социална помощ при безработица трябва да се включи в някой от доброволните фондове за осигуряване. Социалното осигуряване се прилага за всички работници и служители, както и към самонаетите лица и е задължително за повечето.

При започване на работа всеки работодател изисква информация за данъчната карта на служителя си, затова всеки, който иска да работи в Дания, се нуждае от такъв документ. Затова е необходим личен данъчен номер, дори за работен период под 6 месеца.

Здравеопазването в Дания е източник на социална подкрепа и гражданско право на всеки Това прави повечето здравни услуги безплатни. Всеки работещ в Дания получава карта за здравно осигуряване, която му осигурява достъп до здравно осигурителната система.

В Дания равенството между половите е приоритет. Жените имат същите права на трудовия пазара като мъжете и по-висок шанс за ръководни позиции.

В помощ на търсещите работа в Дания работят центрове - International Sitizen Servise за чужденци, които са пристигнали в Дания, за да си търсят работа. Там предлагат персонални консултации и съдействие на намиране на работа и курсове за изучаване на езика. В Дания може да се потърси съдействие и от местния клон на EURES.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest