Колко струва прехвърлянето на кола?

Колко струва прехвърлянето на кола?
Снимка: Free-Photos / pixabay.com

Покупката или продажбата на автомобил са значително важни решения. В първия случай лицето предприема голяма финансова инвестиция, за да си осигури автомобил. Във втория случай то решава да се лиши от своето превозно средство, като го продаде на друго лице. И в двата случая се осъществява административен процес, който има съответните изисквания.

При прехвърлянето на автомобил с българска регистрация между две частни лиц трябва да са покрити следните изисквания:

- Преминат технически преглед;

- Валидни лични документи на собственика и на автомобила;

- Валидна застраховка;

- Запори и платени данъци;

- Гражданско състояние на страните.

Валидността на тези изисквания се преглежда от удостоверен нотариус.

Сумата за прехвърляне на кола е събирателна от отделните такси:

Прехвърляне на кола

- Нотариална такса, която се изчислява според стойността на сделката. Ако сделката е в размер на 2000 лв., то таксата е около 56 лв.;

- Местният данък също зависи от цялата сума за сделката, както и от съответната община. Ако се отнася за столична община, то там данъкът е определен на 3%. Това значи, че при сделка от сума 2000 лв., данъкът е 60 лв.;

- ДДС, който при сделка от 2000 лв., ще бъде на стойност от 11 лв.;

- Банкови комисионни и др..

Тези стойности са само приблизителни, тъй като местният данък и банковите комисионни варират в различните градове. Ето няколко примера за съответни градове в България:

- Ако адресът на купувача е в град София и сделката е оценена на стойност 5000 лв., общата сума за прехвърлянето ще бъде 239.60 лв.;

- Ако адресът на купувача е в град Пловдив и сделката е оценена на 3000 лв., то прехвърлянето ще струва 158.40 лв.;

- Ако адресът на купувача е в град Варна и сделката е оценена на 2000 лв., то прехвърлянето е 119.80 лв.

За процедурата по прехвърляне на автомобила се посещава нотариус с предварително уговорена среща. През нея се изготвя договора за покупко-продажбата, провеждат се проверки и справки, както и се изготвя нотариално засвидетелстване.

Следващата стъпка е посещение на КАТ. При него се представят всички необходими документи, изготвения договор и нотариалната заверка. Когато се налага, се сменя регистрационния номер и се преглежда автомобила.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest