Advice.bg»Статии»Двор и градина»Озеленяване»Защо трябва да пазим гората?

Защо трябва да пазим гората?

Защо трябва да пазим гората?

Неслучайно горите са определяни като белите дробове в организма на планетата.

Те са изключително ценен ресурс, с който човечеството разполага, но в последните десетилетия казусът с бъдещето му се оказва доста подценяван.

Хората често пренебрегват качествата на горите и избягват да полагат необходимите грижи за тях. Това се оказва грешка, която може да коства на човечеството необратими последствия.

Ето кои са основните причини, заради които трябва да опазваме горските ресурси:

1. Горите доставят кислород и пречистват въздуха

Най-съществената характеристика на горите е способността им да преработват въглеродния диоксид в кислород. Това е най-ценното качество на зелената растителност, тъй като по този начин се пречиства въздухът. Дърветата приемат около 90% от въглеродния диоксид в атмосферата, и то този начин дават значителен принос в запасите на кислород в световен мащаб. Освен това горите премахват други вредни елементи от въздуха като серен диоксид, олово и хлор.

2. Горите защитават земеделските площи

Опазване на горите

Едно от основните предимства на горите е предпазването на почвите. С тяхна помощ се предотвратява ерозията и опустяването, тъй като дърветата играят ролята на преграда срещу инвазията на ветрове и намаляват значително тяхната скорост. Освен това горите се грижат за придаването на дълбочина на земеделските площи. Това го постигат, като чрез тях се разрушават скални повърхности и тяхното разлагане впоследствие води до обогатяване на органичната материя на почвите.

3. Горите спомагат за регулацията на прясна вода

Благодарение на горите се пречиства и съхранява вода, която снабдява подпочвени слоеве и други водни външни обекти. Дърветата заедно с техните площи, поглъщат пренесените замърсители на въздуха и ги разлагат, като по този начин опазват водите чисти. Освен това горските повърхности играят ролята на буфер на водата и по този начин стават защитна стена срещу наводнения.

4. Горите са дом за хиляди биологични видове

Да пазим гората

Малцина успяват да възприемат факта, че горите също представляват дом за някого. В тях намират подслон хиляди биологични видове, като в това число влизат и растения и животни. Благодарение на горските повърхности се съхраняват изчезващи от планетата видове, като само в тях те намират подходящи условия за живот. Затова посегателството върху горите означава заплаха не само за бъдещето на околната среда, но и за живота, който ги населява.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest