advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Какви вноски плащат самоосигуряващите се лица?

Какви вноски плащат самоосигуряващите се лица?

Какви вноски плащат самоосигуряващите се лица?

Здравното осигуряване в България е право, от което всеки български гражданин може да се възползва, при условие че има договор с фирма, която го осигурява, или ако се осигурява сам. Докато в първия случай работодателят се занимава с подаването на декларации, изчисляването на осигурителните вноски и плащането им, във втория случай самото лице трябва да се погрижи за всичко това.

Как да разбера дали сам трябва да се осигурявам?

За самоосигуряващо се лице се счита всяко лице, което е регистрирано като едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, собственик на ЕООД, член на неперсонифицирано дружество, земеделско-стопанска или тютюнопроизводителна дейност, както и физически лица упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност.

Вноските на самоосигуряващите се лица започват да текат в деня на започване на трудова дейност или в деня на възобновяването ѝ, ако преди това е била прекратена по някаква причина. Съответно осигуровките продължават до прекъсването ѝ.

Самоосигуряващото се лице трябва да подаде декларация по образец в съответната ТД (Териториална дирекция) на НАП (Национална Агенция за Приходите) в 7 дневен срок след началото на трудовата дейност.

Какви са размерите на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица и кога се внасят?

1. Осигурителните вноски за Здравно осигуряване са 8% от брутния ви доход

2. Осигурителните вноски за фонд Пенсии, са както следва:

- 17.8% за лица, родени преди 01/01/1960;

- 12.8% за лица, родени след 31/12/1959;

- 5% за ДЗПО (Допълнителното задължително пенсионно осигуряване) представляващ универсален пенсионен фонд за лица, родени след 31/12/1959;

- 3.5% от брутния доход за плащане на здравни осигуровки към фонд Общо заболяване и майчинство. Тези осигуровки не са задължителни.

Осигурителните вноски се плащат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се плащат. Например, ако искате да платите осигуровките си за март, трябва да го направите до 25-ти април.

Как точно мога да се самоосигурявам, ако съм пенсионер?

Осигуровки

Самоосигуряващите се лица, на които се полага пенсия, могат да се осигуряват по свое желание за фонд Пенсии или Общо заболяване и майчинство. В такъв случай те ще дължат единствено вноска за здравно осигуряване. По закон не се определя какъв вид пенсия трябва да получават самоосигуряващите се лица, за да бъдат освободени от внасяне на осигурителни вноски, следователно всяко лице, получаващо пенсия, може да се осигурява само по свое желание.

Мога ли да променям вида на осигуряването като самоосигуряващо се лице?

Накратко, не. Дори при прекъсване възобновяване или сменяне на дейността вида на осигуряването през същата календарна година не може да се промени. Също така, ако започнете трудова дейност и не подадете установената декларация в 7-дневен срок след започването, ще бъдете осигурявани само за инвалидност поради общо заболяване, старост или смърт. След този срок промени по вида осигуряване няма да могат да се правят до края на календарната година.

Видът на осигуряване може да се промени с подаване на декларация с утвърден образец издаден от изпълнителния директор на НАП в периода 1-31 януари на новата година.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

3
50
40
31
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати