Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Как да си извадим задграничен паспорт?

Как да си извадим задграничен паспорт?

Как да си извадим задграничен паспорт?

Задграничният паспорт е официален документ, който е необходим, ако сте решили да напуснете територията на страната и да предприемете пътуване в чужбина.

Тъй като сме част от Европейския съюз, напускането на страната в други европейски държави може да стане и само с лична карта, но за държавите извън ЕС паспортът е задължителен. Паспортът също така може да се използва като документ за самоличност.

В България паспортът се издава от ОДМВР/СДВР или РУ в звеното Български документи за самоличност (БДС) в града, в който се води, че живеете по лична карта (или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция).

Стъпките за издаване на задграничен паспорт са следните:

1. Подава се заявление

Подава се заявление за издаване на паспорт срещу документ за самоличност, при което получавате от службата отпечатано заявление по образец, съдържащо актуалните ви данни. Повечето информация вътре е попълнена автоматично, така че само трябва да я отбележите с вярно или грешно, и да добави допълнителните детайли в празните полета.

Ако по някаква причина информацията в заявлението е грешна, задължително трябва да отбележите това и да дадете правилната информация, като представите официален документ потвърждаващ промените. Най-често става въпрос за смяна на:

- имена - в този случай трябва да се представи удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- постоянен адрес - в този случай трябва да представите удостоверение за постоянен адрес.

Ако желаете някой друг да вземе паспорта вместо вас, когато е готов, трябва предварително да запишете личната информация на този човек в заявлението (имена, ЕГН/ЛНЧ и номер на лична карта).

2. Предаването на необходимите документи

Задграничен паспорт

След попълването на заявлението, трябва да представите:

- документ за платена държавна такса (това е таксата, която се плаща за издаването на документа - може да се плати на място или по банков път);

- удостоверение за раждане (при лица до 18 г. копие от него се прилага към заявлението).

3. Снимка и отпечатъци

След попълването на заявлението и предаването на останалите документи, служителят ви прави снимка и ви снема пръстови отпечатъци (ляв и десен показалец). Необходим е и личният ви подпис.

След всичко това служителят ви предоставя талон, на който се описва мястото и дата на получаване на готовия документ. Паспортът се получава само лично, освен ако предварително не са предоставени данните на друг в подаденото заявление.

Особености при ваденето на паспорт на непълнолетни лица

Издаване на задграничен паспорт

Ако лицето е под 14 години, заявлението за паспорт се попълва от неговите родители или попечители. Ако лицето е над 14 години заявлението се попълва от самото лице като родителите/попечителите трябва също да се подпишат.

Пръстови отпечатъци не се снемат на лица под 12 г, а подпис не се взима от лица под 14 г.

При отсъствие на родител/попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от родителя/попечителя с нотариално заверено пълномощно, или се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване от родителски права единия родител;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

- препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

Задграничните паспорти се издават за период от 5 години. След изтичането на паспорта трябва да подадете документи за преиздаване в срок от 3 месеца. За преиздаването на паспорта са необходими:

- старият паспорт, който се унищожава при получаване на новия;

- удостоверение за раждане (при лица до 18 г. копие от него се прилага към заявлението);

- документ за платена държавна такса.

Тъй като е възможно да има промяна в условията и изискванията за издаване на паспорт, затова съветваме всички да прегледат и страницата на МВнР относно реда за издаване на паспорт.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest