Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Имигранти»Работа в Италия - какво трябва да знаем

Работа в Италия - какво трябва да знаем

Работа в Италия - какво трябва да знаем

Представата за Италия обикновено се свързва с темпераментни хора, които говорят бързо и много. С добър климат и чудесна храна и най-вече с много древна култура и история. Не на последно място стои добре устроената икономика и високият жизнен стандарт, които карат много хора да се замислят за живот и работа в Италия.

Търсенето на работа и устройването на живота в Италия обаче доста често се разминава с романтичните представи за страната. Всичко зависи най-вече от личните възможности и нивото на постиженията, с които ще се тръгне, за да се търси реализация в тази приятна и близка до нашия темперамент страна. Както и за всички останали възможности за кариерно развитие или просто изкарване на по-добри доходи, нещата тръгват от това дали ще се търси работа с владеене на език или без него.

Преди 8 години Италия отвори трудовия си пазар за българи, което означава, че всички специалисти, които владеят италиански език, могат да работят в страната без работни разрешителни. Всеки българин може да влезе в страната с валидна лична карта.

Търсене на работа без владеене на италиански език

Владеенето на италиански език дава предимство на кандидата, защото италианците в повечето случаи не владеят английски. Това затруднява комуникацията с хората, свикнали с идеята, че с английски език няма да имат затруднения в Италия. Това не отговаря на истината.

Търсенето на работа без владеене на местния език не е обаче мисия невъзможна, когато става въпрос за ниско квалифициран труд. Най-често това са болногледачи и домашни помощници, така наречените баданте. Такава работа се намира лесно още от България най-често чрез трудови посредници. Желателно е те да бъдат лицензирани, за да се избегне възможността за измама. Българи си намират работа и в селското стопанство, но това не е така популярно, както в Испания.

Ниско квалифициран труд в Италия в ресторанти, кафенета и хотели също е възможен, но изискването вече е за владеене на италиански език на ниво В1, което ограничава възможностите на пристигащи с ниска квалификация и без владеене на италиански език.

Работа за специалисти с висока квалификация

Работа в Италия

Високо образовани специалисти най-често намират работа в развитите райони на страната, които са в северната и централната част на Италия. Това са Ломбардия, Емилия-Романя, Венето, Лацио, Пиемонт и други. Търсенето на работа става по стандартния начин - чрез лична връзка с работодатели или онлайн кандидатстване за фирми и сфери на дейност според квалификацията. Сферите, в които се търсят най-много кадри, са стандартни - медицински специалисти, инженери и специалисти по маркетинг, компютърни технологии и други технически специалности.

Необходими документи за работа в Италия

Всеки, който търси работа в Италия, трябва да бъде регистриран в Бюрото по труда (Ufficio di colocamento). Регионалните агенции по заетостта - Sezione Circoscrizionale per L’impiego, както и местни такива, също осигуряват работа. Работа в Италия може да се намери както онлайн, така и чрез вестници, частни агенции за набиране на работници или сайтове като EURES.

Всеки, който намери работи и ще се установява в Италия, трябва да помисли за здравна застраховка. Тя може да бъде частна или да се избере регистрация в Националната здравна система (Sistema Sanitario Nazionale- SSN).

Документи за сезонните работници в Италия

Сезонните работници в Италия може да имат регистрация във временния регистър на общината за определения срок. В този случай получават удостоверение за временна адресна регистрация за срок от 1 година. За такава регистрация е необходим: трудов договор, документ за самоличност, личен граждански номер, формуляр за временна адресна регистрация.

Документи за работещи по договор с висока квалификация

Най-важното при работещите на позиции с високо образование е признаването на дипломи и квалификации. Няма автоматично признаване на образованието и квалификацията в отделните страни от европейската общност и затова трябва да се премине процедура по признаване на дипломите и квалификациите в Италия, за които има установен ред, по който трябва да се премине.

Подписване на трудов договор

Условия за работа в Италия

Трудовият договор в Италия урежда всички въпроси с работодателя, относно работата и възнаграждението на служителя. Заплащането в страната е на база минимална работна заплата, която в Италия е уредена със закон. Това е най-малкото почасово, дневно или месечно заплащане, което по закон може да бъде по-високо, но никога по-ниско от минималната ставка.

Заплащането се актуализира всяка година в съответствие със стандарта на живот в Италия. Стойностите се фиксират от национална комисия, включваща представители на асоциациите на работодателите, синдикатите, Министерството на труда и социалните грижи.

Новите минимални заплати влизат в сила всяка година на 1 януари. Те са различни за категорията домашни помощници, която е най-големият от дяловете заетост на български работници в Италия. Зависи от категорията труд. Делят се на нива, като се започва от А и се стигне до ниво DS за квалифицираните кадри.

Здравна осигуровка в Италия

Всеки чужденец, който се установява за повече от 3 месеца в Италия, трябва да има здравна застраховка. При регистрация в SSN всеки получава карта за здравно осигуряване, срещу което ще му бъде назначен личен лекар, който работи на същия принцип, както в България.

Такава карта се издава на всеки притежател на фискален данъчен код, даващ достъп до здравната система на Италия. Данъчният код в Италия е необходимост за всеки, който работи в страната и се получава от данъчната администрация. Здравната карта е личен документ, който е необходим при лекаря или зъболекаря, в аптеката, за лечение в болница и всички здравни услуги.

Адресна регистрация в Италия

Адресната регистрация в Италия - резиденца, е необходима за всеки европейски гражданин, който пребивава за срок по-дълъг от 3 месеца в Италия. Тя се прави в службата за адресна регистрация - Ufficio dell’ Anagrafe или в пощенския клон по местоживеене. Там издават удостоверението на продължително пребиваване в Италия.

Договор за наем в Италия

Друг важен и неотменен договор е за наема на жилище в Италия за всички, които няма да живеят в къщата на своите работодатели. Това са хора, които няма да работят като домашни помощници.

Договорите са писмени и включват някои клаузи, на които трябва да се обърне внимание при сключването: личните данни на наемателя и наемодателя, точния адрес на жилището, сумата на месечния наем и начина на плащане, началната и крайната дата на наема. Добре е да се впишат уговорки като тези за преотдаване на други лица, престоят на трети лица в жилището по времето, в което тече наемният договор, допълнителни разходи и депозит, който обикновено е в рамките на 1 до 3 месечни наема.

Предварителното запознаване с бюрократични изисквания е важно условие за спокойно уреждане на всички условия за живот и работа в Италия.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest