Advice.bg»Съвети»Какви преференции имам като самотен родител?

Какви преференции имам като самотен родител?

Какви преференции имам като самотен родител?

Самотното родителство е социално положение на семейната среда, в което дете /деца е/са отглеждано/и самостоятелно от един родител. Причините за това могат да бъдат овдовяване, развод, несключен граждански брак и др. Независимо от ситуацията, всеки самотен родител има правото на специални държавни преференции при условието, че:

- Родителят пребивава територията на България;

- Родителят не е от България, но притежава законен статут на бежанец;

- Правото на грижа получава човекът, който предимно полага грижа за детето/децата;

- Подпомагането се отпуска в зависимост от доходите на родителя, които трябва да бъдат декларирани според Закона за облагане на доходите на физическите лица. Доходът за предходната календарна година трябва да бъде по-нисък от установения необлагаем доход за член от семейство според разпоредбите на страната;

Получените преференции за родителя могат да бъдат в следните форми:

- Допълнителни месечни добавки за детето/децата, които са в размер 50 на 100 от цялата стойност на добавката, определена съгласно възрастта на детето/децата;

- Специализирани програми, предназначени за детето/децата;

- Помощи и услуги за родителя;

- Обезщетения по време на бременност и след раждане/осиновяване/попечителство;

- Финансови обезпечения по време на отглеждането на детето/децата до навършване на 3-годишна възраст;

- Месечни и/или годишни данъчни обезщетения на семействата със самотен родител, като този аспект зависи от броя на децата в домакинството.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Рейтинг

3
Общо гласували: 1
50
40
31
20
10
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати