Как се прави данъчна оценка на имот?

Как се прави данъчна оценка на имот?
Снимка: pixabay.com

Всеки имот има набор от документи, които са необходими за неговото легитимиране и експлоатация. Те са задължителни за всеки вид използваема площ.

Един от тези задължителни документи е данъчната оценка. Ето какво представлява и как се определя данъчната оценка.

Данъчна оценка - същност на документа и изготвяне

Данъчната оценка на имота е парична база, според която се определя годишният данък на имота и таксата, дължима на общината за събиране на битови отпадъци.

Издава се под формата на удостоверение в 2 екземпляра - оригинал и копие и се ползва при различни случаи - продажба или друг вид прехвърляне на имота, за справка във връзка на събирането на данъци и като документ за удостоверяване на липсата на задължения на собственика към общината.

Изготвя се от експертите на общината въз основа на данните от нотариалния акт за площта на имота, вида строителство, годината на построяване, зоната, в която е построен имотът, благоустрояване и други параметри и така се определя категорията на имота.

По зададени таблици за съответната категория се определя цената на квадратен метър площ и се умножава по цялата площ на имота.

Необходими документи за изчисляване на данъчната оценка

За да се изчисли данъчната оценка от собственика на имота се изискват определен набор документи: нотариален акт - оригинал и копие, като оригиналът се ползва за справка, а копието за прилагане към молбата за изчисляване на данъчната оценка; удостоверение за наследници, което се изисква при случай на смърт на собственика на имота.

Важни стъпки при издаване на данъчна оценка

При издаване на данъчната оценка е важно да се следят 3 стъпки:

Справка за платени данъци и такси

Тази справка позволява да се продаде имот или да се извърши друга дейност с него - дарение, прехвърляне срещу някаква отговорност и други. Част от цената за продажба се определя от данъчната оценка на имота.

Срок на валидност на документа

Данъчната оценка на имот позволява да се извърши изповядване на сделка и според тази оценка. Този начин спестява допълнителни разходи при покупко-продажба, но пък може да има негативни последици както за купувача, така и за продавача на имота, като най-рискови са първите 5 години след изповядването на сделката.

Срок на получаване на документа

Времето, през което се прави данъчна оценка отнема 2 седмици. То започва да тече от момента на подаване на молбата за такава оценка. Има както обикновена, така и експресна услуга, чиято цена е фиксирана.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest