Как се вади нова здравна книжка?

Как се вади нова здравна книжка?

Здравната книжка е важна част от личните ви документи, които всеки човек трябва да има. Колкото и да сте внимателни, винаги можете да я загубите и така да се сблъскате с това, че ще се наложи да си вадите нова здравна книжка.

Как се вади нова здравна книжка?

Процедурата е еднаква, а именно при загубване, кражба или унищожаване. В този случай трябва да направите следното:

- да подадете молба по образец до директора на РЗОК (Районната здравноосигурителна каса);

- следва да се обяви изгубената за невалидна, а именно от лицето на директора на РЗОК;

- осигуреното лице следва да заплати административната такса, а именно за издаването на нова книжка;

- РЗОК издава документ, че таксата е била платена;

- след предоставяне на платежната квитанция, лицето получава нова ЗОК, като след това има срок от три дни, за да я предостави на личния си лекар за заверка.

Имайте предвид, че декларацията следва да се подаде към РЗОК, където практикува избраният от вас лекуващ лекар. При подаване на заявлението се завежда и входящ номер, като осигуреното лице плаща такса в размер на 4.80 лева, а именно за издаването на нова здравна книжка.

Ако сте сменили местожителството си, тогава можете веднага да смените и личния си лекар, а именно тъй като ще сте със сменена адресна регистрация. При това положение няма да се налага да чакате законово установените срокове през юни и декември, когато можете да смените лекуващия ви лекар.

Можете и сами да разпечатате декларацията за смяна на ОПЛ, а именно от официалната страница на НЗОК. Във формуляра следва да се попълнят всичките ви данни, както и кой общопрактикуващ лекар си избирате.

Можете да направите това и онлайн, но в този случай следва да имате електронен подпис, за да можете да подпишете документа при избора ви на ОПЛ.

Винаги трябва да сте внимателни с документите ви, но все пак ситуациите са различни и може да се случи така, че случайно да загубите вашата здравна книжка и да се наложи да си извадите нова.

Както виждате и сами, процедурата е сравнително бърза, така че лесно да можете да си извадите нова ЗОК от Районната здравноосигурителна каса, на чиято територия практикува избраният от вас личен лекар.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest