Как се кандидатства в детска градина?

дете в детска градина

Времето лети! Един след друг дните неусетно се изнизват. Като че ли беше вчера мигът, в който за първи път поехте малкото си ангелче в нежните си майчински обятия и сърцето ви се изпълни с необятна, безрезервна обич и неописуемо щастие.

Днес за мъничкото ви човече е настъпило време да се отдели от вас и да положи началото на нов етап от неговия живот – постъпването в детска градина. За много майки и деца това е труден емоционален момент на раздяла, тъй като дотогава всеки ден и час са споделяли заедно. Но това е промяна, която се случва в живота на всеки родител и дете и с времето се превръща в нормална част от ежедневието.

Детската градина се превръща във втори дом за детето. По-голямата част от деня си то прекарва именно в нея. Там започва да се формира като социален индивид и да получава нови знания и умения. Затова изборът на детско заведение е от изключително значение и е важно да бъдете внимателни, когато се спирате на такова.

Първата и най важна стъпка е да си набележите поне 2 или 3 детски градини, за да имате алтернативен шанс, ако не ви приемат в едната, все в някоя от другите да се получи. В избора ви ще ви помогнат следните фактори и критерии:

- местоположение - например да се намира в близост до дома ви или работата ви;

- материална база - дали заведението е чисто и подредено, разполага ли с различни видове занимателни за малчуганите уреди като топки, обръчи, детски играчки и др.;

- отношение на служителите – проучете дали обръщат достатъчно внимание на децата, като им организират разнообразни занимания, има ли констатирани случаи на насилие (за съжаление доста наболял проблем в последно време), дали децата изглеждат щастливи, доволни и ангажирани в различни дейности;

документи за кандидатстване в детска градина

- стойност на месечната такса и евентуални допълнителни разходи за предстоящата учебна година.

Едно уточнение, което бихме искали да вмъкнем е, че в някои общини е въведено районирано кандидатстване, т.е. можете да изберете детски заведения, които се намират само във вашия район на местоживеене, а не където вие пожелаете. Информирайте се как стои този въпрос във вашето населено място.

След като вече сте се спрели на конкретните детски градини идва ред на подаването на документи. В повечето големи градове в страната има създадени електронни информационни системи за обслужване на детските заведения. Чрез тях родителите могат да се регистрират, да подадат информация, както и да посочат желанията си. Все пак, ако избраните от вас детски градини не фигурират в тези информационни системи, е необходимо да отидете лично на място.

Задължителните документи, които се изискват за кандидатстване в държавна детска градина, са следните:

1. Заявление за прием по утвърден образец – изтегля се от информационната система или се получава на място в детското заведение.

2. Оригинал и ксерокопие от свидетелството за раждане на детето.

3. Оригинали и ксерокопия на личните карти на родителите.

4. Документ от работодател, че родителят работи на трудов договор. Документът трябва да съдържа изходящ номер, дата на издаване, мокър печат, подпис, БУЛСТАТ на фирмата.

5. Уверение от дирекция "Местни данъци" за наличие или липса на неизплатени данъчни задължения отстрана на родителите.

6. За осигуряващите се самостоятелно родители се изискват ксерокопия от годишните данъчни декларации за предходната календарна година, които имат заверка от определения служител.

7. Безработен или безработни родители предоставят документи от направена регистрация в Бюрото по труда.

Това са необходимите документи за кандидатстване в детска градина в най-общите случаи. В различните държавни градини може да има леки отклонения свързани с тях. Затова ви препоръчваме преди да кандидатствате, да се информирате от конкретното детско заведение относно техните изисквания.

Виж повече

Рейтинг

5 2
4 0
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати