Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Плащане на сметки»Колко струва прехвърлянето на имот?

Колко струва прехвърлянето на имот?

Колко струва прехвърлянето на имот?

Покупката или продажбата на имот ви сблъскват с редица въпроси, все по-нови изисквания и специфични особености. Едно от тях, което трябва предварително да проучите, е цената за прехвърлянето на имот.

Прехвърлянето на имота може да се извършва при наличието на някоя от следните ситуации: покупко-продажба на даден имот; размяната на имот срещу придобиването на други вещи или имоти; прехвърляне на имот като обезщетение или издръжка; безвъзмездно дарение на имот.

От какво зависят разходите за прехвърляне на имот?

Сумата за прехвърлянето на имот зависи от няколко неща, но най-същественото от тях е цената на този имот, записана в нотариалния му акт. Тази цена може да бъде договорена между двете страни на прехвърлянето или да бъде резултат от изготвена данъчна оценка. Останалите дължими такси и данъци също повлияват върху крайната цена за прехвърлянето, както следва:

Банкови такси – те зависят от съответната политика на банката и нейните условия, затова тарифите не са точно фиксирани.

Нотариална такса – тя зависи от всеки нотариус и от удостоверения материален интерес, затова може да варира на различните места или периоди в годината. Съществува тарифа за нотариални такси и тя е определена от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Примерни стойности в него са, че при удостоверен материален интерес от 1001 до 10 000 лева, нотариалната такса ще бъде 30 лева плюс коефициент 1.5 на сто за горница, която е над 100 лева.

Местен данък – неговата стойност се определя от всяка община, затова процентът ѝ от стойността на имота ще зависи от общината, в която той се намира. За най-големите общини София, Пловдив и Варна, местният данък е 3% от стойността на имота.

Прехвърляне на имот

ДДС – този данък се начислява върху нотариалната такса и за данъчнозадължените лица по ЗДДС при прехвърляне на нови имоти, изградени на груб строеж сгради, и други, описани подробно в закона.

Такса за вписване – според Тарифата за държавни такси, таксата за вписване е около 0.1 % от цената.

Описвайки факторите, които влияят върху цената за прехвърлянето на имот, пример за прехвърляне на такъв с примерната сума от 100 000 лева в град София ще струва около 3495 лева. От тях само местният данък е 2445 лева, а нотариалната такса с ДДС е 912 лева. Останалата сума се разпределя в банкови такси, регистър на имота, държавна такса за вписване на имота и други.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest