Процедура по осиновяване на дете

процедура по осиновяване на дете

Понякога животът се завърта така, че по здравословни или други причини не можем да имаме деца. Или пък просто решаваме, че предпочитаме да дадем дом и семейство на едно дете в отчаяна нужда от такива. Каквато и да е причината, осиновяването е сериозен процес, който трябва да бъде внимателно обмислен и обсъден от осиновяващото семейство, защото изцяло ще промени живота на повече от един човек.

Първото, което задължително трябва да направите, е да го обсъдите с половинката и близките си. И двамата родители трябва да са абсолютно готови и сигурни в решението преди да пристъпят към следващата стъпка. А подкрепата на остатъка от семейтвото е от особено значение както за осиновителите, така и за детето.

Ако сте сигурни, че това е, което искате, то трябва да следвате следните стъпки за осиновяване на дете:

1. Подаване на заявление

Трябва да подадете заявление до дирекция „Социално подпомагане” по постоянния ви адрес за разрешение за влизането ви в Националния регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условия на пълно осиновяване. В заявлението се включват: ЕГН, документ за смоличност, адрес, преференции към детето за осиновяване като пол, възраст, етнически произход, дали имате собствени деца, осъждани ли сте и друга сходна информация.

Имайте предвид, че според българското законодателство може да има само един кандидат за осиновяване, освен ако двамата кандидати нямат сключен граждански брак - тогава и двамата могат да бъдат вписани. Ако не сте женени или живеете на семейни начала, то тогава само един от вас може да бъда вписан като осиновител.

Необходимо е да се предоставят и следните документи заедно със заявлението:

- копие от удостоверение за раждане на кандидат-осиновителите;

- копие от удостоверение за сключен граждански брак (ако има такъв);

- копие от документ за самоличност;

- свидетелство за психично здраве и други медицински документи;

- медицинско свидетелство за липса на тежки хронични заболявания;

- документ удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е бил лишаван от родителски права;

- свидетелство за съдимост;

- документи, свързани с доходите и имущественото състояние на кандидата;

- препоръки за лицето, което желае да стане осиновител;

- нотариално заверена декларация за готовност за сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”.

Възможно е дирекция „Социално подпомагане” да поискат и допълнителни документи, в зависимост от случая.

Ако бъдете одобрени, влизате в регистъра за срок от 2 години. Ако не бъдете удобрени можете да успорвате решението по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок. Целият този процес може да отнеме до 3 месеца.

2. Вписване в регистъра

щастливо семейство и осиновени деца

След като бъдете вписани в регистъра можете да очаквате да ви бъде предложено дете за осиновяване. Децата за осиновяване са предварително вписани в отделен регистър и според вашите предпочитания и желанията/нуждите на детето, от съответния Съвет за осиновяване (има такъв във всяка районна дирекция) избират дете, за които бихте били най-подходящите осиновители. Имайте предвид, че желанията на децата взимат привес.

3. Среща с детето

Ако ви е било предложено дете и ви е допаднало като избор можете да осъществите контакт с него. Ако обаче още преди де се срещнете имате резервации (и детето е на повече от 3-4г и разбира какво се случва) най-добре е откажете среща с детето и Съвета за осиновяване ще продължи да търси по-подходящо дете за вас.

Ако в срок от 1 месец откакто ви е предложено дете, не сте подали молба за осиновяване, се счита, че отказвате да осиновите въпросното дете. Вие не сте длъжни да осиновите първото или петото дете, което ви се предлага - няма ограничение на броя деца, които могат да ви бъдат предложени. Ако обаче откажете голям брой деца без уважителна причина това може да ви се отрази на шансовете за осиновяване и предлагане на друго дете.

4. Съдебна процедура по осиновяване

Ако все пак откриете дете, което искате да осиновите, то първата стъпка е да подадете молба за осиновяване до окръжния съд чрез регионална дирекция социално подпомагане. Например ако дома на детето се намира в Пловдив, молбата се подава до Пловдивския градски съд.

Молбата ще бъде внесена в съда в 3-дневен срок от подаването. След това в следващите 14 дни молбата се разглежда в открито заседание при закрити врати и накрая Съдът може да удобри или откаже молбата. При отказ, осиновителят има право да обжалва в 14-дневен срок.

Ако молбата е одобрена, следва промяна на името на детето съобразно бащиното и фамилно име на осиновителя/ите и се създава нов акт за раждане на детето. Решението на Съда влиза в сила след изтичане на 14-дневния срок за обжалването му (независимо дали се обжалва или не).

5. Прибиране на осиновеното дете у дома

След изтичане на този 14-дневен срок детето официално се изписва от дома, в който е било настанено, и се предава на осиновителя.

Рейтинг

5 0
4 0
3 1
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати