advice.bg»Статии»Работа»Документи за работа»Какви са удръжките от заплатата

Какви са удръжките от заплатата

акви са удръжките от заплатата
Повод за куче, автоматичен, Led фенерче, син, 5 метра-23%
Страхотен аксесоар за вашето куче:
Повод за куче, автоматичен, Led фенерче, син, 5 метра
26.00 лв.
19.99 лв.
Виж ››

Заплатата е месечното възнаграждение на всеки човек на база вида професия, изпълнявана длъжност, работно време и др.

Понятието заплата се свързва с две важни понятия – стойностите бруто и нето.

Нето е стойността на чистата основна заплата. Това е сумата, която работникът получава ежемесечно като възнаграждение за своя труд. Бруто е стойността на заплатата, която е дефинирана в трудовия договор и представлява осигурителния доход на лицето или още - заплата с добавени удръжки, които фирмата изплаща като разход.

В този смисъл, удръжките се премахват от стойността на заплатата.

Какви обаче са удръжките от заплатата

Удръжките от заплата условно могат да бъдат разделени на две групи.

- Първата група са удръжки, които се начисляват като разход върху осигурителния доход;

- Втората група са удръжките, които се явяват като задължение за плащане на данък върху получените доходи.

Първа група удръжки върху осигурителния доход

Удръжки  заплатата

В тази група влиза вноска за пенсионен фонд, фонд Държавно обществено осигуряване, фонд Безработица, Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд и здравни осигуровки. Тази група удръжки се смята като разход на работодателя.

Втора група удръжки върху облагаемия доход

Тук спада индикатора ДОД – вноска за данък върху доходите на физически лица. Тази група се смята за разход на работника.

Независимо от вида на удръжките, внасянето на тези вноски е задължение на работодателя.

Ето и как да пресметнете нетната стойност на своята заплата, приспадайки удръжките.

Пример: Вашата брутна заплата е минималната работна заплата от 710 лева. В този случай удръжките ще бъдат следните:

От първа група удръжки:

- Фонд „Пенсии“ – 46.72 лв.;

- Фонд „Безработица“ – 2.84 лв.;

- Фонд „ОЗМ“ – 9.94 лв.;

- Здравни осигуровки – 22.72 лв.;

- ДЗПО – 15.62 лв.;

Общо: 97.84 лв.

От втора група удръжки:

ДОД – 61.22 лв.

Общо удръжките от брутната заплата са 159.06 лв. Това означава, че при брутна минимална заплата, стойността на нетната ви заплата ще бъде 550.94 лв с приспаднатите стойности.

Ето и как да пресметнете брутната си заплата чрез стойността на нетната си заплата:

Пример: Нетната ви заплата е 1000 лв.

От първа група удръжки:

- Фонд „Пенсии“ – 84.80 лв.;

- Фонд „Безработица“ – 5.15 лв.;

- Фонд „ОЗМ“ – 18.04 лв.;

- Здравни осигуровки – 41.24 лв.;

- ДЗПО – 28.35 лв.;

Общо: 177.58 лв.

От втора група удръжки:

- ДОД – 111.11.

Така нетната стойност 1000 лв. се събира заедно с удръжките, които са на обща стойност 288.69 лв. Брутната заплата става 1288.69 лв.

Вижте още полезна информация за осигурителните вноски.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest