Как да напишем жалба?

Как да напишем жалба?
Снимка: Free-Photos / pixabay.com

Жалбата е документ, издаващ наличието на гражданско оплакване или искане по даден казус, който може да бъде от разнороден характер. В повечето случаи документът се изпраща с цел получаване на държавен отговор и за да бъде валиден, то трябва да има наличието на извършено нарушение.

Този граждански документ спомага да се изрази обществена позиция или молба, която да установи незаконни действия и да се справи с тях съвместно държавните закони. Жалбата представлява административен документ, който цели да се изрази споделянето на съответната нередност. Важно е да се подчертае, че това е форма на държавен документ, а не писмо, в което да се споделят лични мисли и истории.

Как се пише жалба?

Най-важното условие е да пишете синтезирано, ясно и разбираемо. Не се допускат никакви епитети или излишни описания. Стилът, който се изисква, е официален и лаконичен. Целта на жалбата е да се сподели релевантна информация за наличния проблем.

Писането на жалба започва винаги с вашето представяне – име, адрес за кореспонденция, постоянен адрес, телефонен номер, електронен адрес.

Следващата стъпка е да напишете обръщение към съответния човек или институция, към която отправяте своето искане. Продължавате с жалбата, като напишете естеството на належащия проблем. Описвате какво не е наред, какво сте установили като проблем, какво е вашето оплакване и накрая – какво желаете да се промени или да се предприеме като мерки спрямо проблема.

Как да напишем жалба?

Целта е да опишете максимално детайлно същинския казус, без обаче да навлизате в излишни подробности, които не са полезни в хода на разследването на проблема. Желателно е да информирате какво съдействие търсите и от кого.

Следващата стъпка е да адресирате към кого е жалбата – фирма или лице. Ако е фирма, то трябва да посочите Булстат адрес (седалище) и адрес на управление. Ако е лице, то са достатъчни неговите имена и по възможност – връзка за контакт.

Ако разполагате с още документи под формата на доказателства за наличието на проблем или нарушение, то е добре да ги приложите заедно с подаваната жалба.

Завършвате документа с дата и подпис. Можете да изпратите жалбата по електронен адрес или лично.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest