Кога ни трябва нотариус?

Кога ни трябва нотариус?

Нотариусът е лице, което извършва определени функции, възложени му от държавата. Когато се извършват определени дейности, е нужно да се потърсят услугите на нотариуса, а те са:

- При прехвърляне или учредяване на вещно право върху имот, като продажба на апартамент, право на строеж, пристрояване или надстрояване на сграда;

- При нужда от удостоверяване на собственост върху недвижим имот;

- При вписване, отбелязване или заличаване на имота.

Когато нотариусът изповядва сделки с недвижими имоти, засегнатите страни е нужно да се явят лично.

В задълженията на нотариуса е да провери дали няма пречки да бъде съставен нотариален акт, дали сделката е законна, да провери личните данни или тези на пълномощниците при изповядване на сделката.

При нотариус се правят всякакви заверки - при регистриране на фирми, при договори за покупко-продажби на движимо имущество (автомобили), договори за наем на недвижими имоти, чиито срок е по-дълъг от 1 година.

Услугите на нотариус се търсят и при ипотеки, имуществени отношения между съпрузи, наследяване, завещание и други. Нотариусът поставя своя подпис и печат, за да удостовери, че дадено обстоятелство е налице. Нотариусът прави необходимата заверка, но не дава консултации по правни въпроси, това е сфера на дейност на адвокатите.

При извършване на нотариални услуги, се заплащат нотариални такси. Те са различни видове.

- Фиксирани такси, които не зависят от изразходваното време, примерно при съхранение на саморъчно написано завещание;

Нотариус

- Такси за удостоверяване на материален интерес. Те имат максимален праг, а общ критерий е цената на предмета на сделката. При МПС например е регулирано да бъде цената на застраховката или продажната цена;

- Такси за изразходвано време, които са определени на час. Те се прилагат при набавяне на документи и при посредничество между отделните страни в сделката;

- Двойната такса, както се нарича, се налага при изготвен нотариален акт или друг документ;

- Допълнителна такса - когато нотариусът работи извън работно време по конкретния казус. Размерът е половината от таксата за удостоверяване.

Нужно е да се направи разлика между задълженията и възможностите на адвокат и нотариус, за да е ясно към какъв специалист трябва да се насочи решаването на конкретния случай.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest