Advice.bg»Статии»Здраве»Болници»Какво е патология?

Какво е патология?

Kristina K.Kristina K.
Новак
15101
Какво е патология?
Електронен термометър за деца
Препоръчано за теб:
Електронен термометър за деца
8.50 лв.
Виж ››

Патологията е клон от медицинската наука, който включва изследване и диагностициране на заболяването чрез изследване на хирургично отстранени органи, тъкани (биоптични проби), телесни течности и в някои случаи на цялото тяло (аутопсия).

Аспектите на телесната проба, които могат да бъдат взети предвид, включват нейния анатомичен състав и клетките, които се изследват с помощта на имунологични и химични маркери.

Патологията включва и свързаното научно изследване на болестните процеси, при което се изследват причините, механизмите и степента на заболяването. Областите на изследване включват клетъчна адаптация към нараняване, некроза (смърт на живи клетки или тъкани), възпаление, заздравяване на рани и неоплазия (анормален нов растеж на клетките).

Патолозите се специализират в широк спектър от заболявания, включително рак и по-голямата част от диагнозите за рак се поставят от патолози. Клетъчният модел на тъканните проби се наблюдава под микроскоп, за да се определи дали пробата е ракова или неракова (доброкачествена).

Патолозите също така използват генетични изследвания и генни маркери при оценката на различни заболявания.

Хирургична патология

Хирургичната патология е най-значимият клон на патологията с основен фокус върху изследването на тъкани с невъоръжено око или под микроскоп за окончателна диагноза на заболяването.

Хирургичното взимане на проби обикновено става чрез малки биопсии на кожата. Хистологичните срезове от тъканта се обработват за микроскопско наблюдение с помощта на химическа фиксация или замразяване. Обработката на замразени срезове включва замразяване на тъканта и генериране на тънки замразени срезове от пробата, които се поставят върху предметни стъкла. Преди да се види тъканта под микроскоп, предметните стъкла се оцветяват с химикали или антитела, за да се разкрият клетъчни промени.

Аутопсията е високоспециализирана хирургична процедура, която се извършва от патолог и се състои от задълбочен преглед на труп, за да се определи причината и начина на смъртта и да се оцени всяко заболяване или нараняване, което може да има значение.

Цитопатология

Цитопатологията е клон на патологията, който изучава и диагностицира заболявания на клетъчно ниво. Обикновено се използва за подпомагане на диагностицирането на рак, но също така помага при диагностицирането на някои инфекциозни заболявания и други възпалителни процеси.

Молекулярна патология

Молекулярната патология е сравнително нова дисциплина, която постигна забележителен напредък през последното десетилетие. Тя набляга на изследването и диагностицирането на болестта чрез изследване на молекули в органи, тъкани или телесни течности. Много заболявания като рак са причинени от мутации или промени в генетичния код на дадено лице и идентифицирането на специфични отличителни мутации позволява да се класифицират заболявания. В резултат на това молекулярният анализ проправя пътя към персонализираната медицина, като ни позволява да предвидим отговора на пациента към определена противоракова терапия въз основа на техния собствен генетичен състав.

Молекулярната патология включва разработването на молекулярни и генетични подходи за диагностика и класификация на човешки тумори, както и податливостта за развитие на някои видове рак при определена група от хора. Високите нива на чувствителност, осигурени от молекулярните анализи, позволяват откриването на много малки тумори, които иначе са неоткриваеми с други средства.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest

Популярни