Колективен трудов договор - как защитава трудовите ни права?

работници и колективен трудов договор

Както и самото име ви подскава, колективният трудов договор е съглашение и вид сделка, когато се остига взаимно съгласие от работниците, а след това всичко това се узаконява със слагането на подписите.

Той има и така наречения нормативен характер, като това значи че урежда правата, но и самите задължения на конкретните работници в предприятието. Това важи и за работодателите, които също имат ясно и конкретно установени права и задължения.

Колективен трудов договор - как защитава трудовите ни права?

При сключването на колективен трудов договор се цели уреждане на всички въпроси по отношение на полагането на труда от работниците, както и тяхното осигуряване. Законово съществуват две изисквания, когато се сключва той, а именно:

1. Да не се включват клаузи, за които реално работниците или работникът не могат да се отклоняват от така наречените правни норми и задължения. Като пример ще дадем това, че например работодателят няма право да лиши работника си от полагащия му се годишен платен отпуск. Това значи, че в колективния договор съответно не могат да присъстват такива клаузи, които са в противоречие със закона.

2. Да не се добавят клаузи, които са в разрез с правата и задълженията на всички работници. Така например законово работодателят е длъжен да плаща минимум 60% от осигуровките, като при желание може този процент да е по-висок, но не и по-малко от минимума.

Ако колективният трудов договор не се спазва, тогава може да бъде подаден иск за неговото неизпълнение, а именно срещу работодателя. Важно е да се уточни максимално конкретно, какво нарушение е било извършено, но и да бъдат предоставени доказателства за това. Може да се направи иск договорът да се предостави в съда, тъй като е възможно вие да не разполагате с него.

При следните ситуации договорът се счита за недействителен:

- не отговаря и не спазват законовите норми и изисквания;

- не е в писмена форма - в случай, че е фиксирано заобикаляне на закона в него;

- при сключването му е била приложена сила, измама или заплахи, които го правят недействителен.

Имено в такива случаи можете да подадете иск в съда, тоест за да бъде обявен за недействителен. Преди да се стигне до сключването на колективен трудов договор е важно да се мине през етапа на преговорите, като те могат да са на различни равнища, като отрасъл, предприятие или синдикални организации.

Важно е да се подаде заявление до работодателя или организацията, която представлява работниците на конкретния отрасъл или бранш. Съответно в зависимост към кого е адресирана молбата, в преговорите се включва работодателят или представител на работната организация.

Обобщавайки всичко казано дотук, можем да добавим това, че с колективния трудов договор се уреждат всички въпроси по отношение на осигурителните и трудови моменти в работата на всички работници и служители.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати