Методът Монтесори

Методът Монтесори

Вероятно трудно ще намерите родител, който никога да не е чувал за градините и училищата на Монтесори - те се срещат в почти всеки град. Мнозина изявяват голямо желание да изпратят детето си там. Но ако все пак не сте наясно какъв е този метод на обучение, нека разгледаме характеристиките на тази техника, основните принципи и възможните недостатъци.

Малко история

Мария Монтесори е италиански педагог и една от първите жени лекари през 19 век, създала своя собствена педагогическа система. Докато работи като лекарски помощник в психиатрична клиника, тя общува много с деца със специални нужди и се притеснява, че никой не се грижи за тях. Затова Мария заедно със съпруга си започват да разработват свои собствени методи за развитие на децата. Първоначално - само за деца със забавено развитие. Но убедена в успеха на системата за образование и развитие, предложена от нея, Мария я адаптира за всички деца. Тя осъзна, че класическите методи невинаги са ефективни. Така се появява методологията за обучение на Мария Монтесори.

Каква е същността на Монтесори педагогиката

Авторът нарича своя метод система, при която детето се развива самостоятелно, разчитайки на дидактически подготвена среда. Ключовият принцип на техниката на Монтесори е Помогнете ми да го направя сам. Това предполага, че възрастният разбира какво интересува детето, предоставя му подходяща среда за интересни дейности и го учи да я използва.

Основни принципи на метода Монтесори

- Детето е свободно да избира вида дейност. За да се развие едно дете пълноценно, е необходимо да му се даде свобода на мисълта, действията и чувствата. Децата научават всичко лесно и с удоволствие, без „задължение“ и съревнование с връстниците си. Всяко дете прави това, което му харесва, в системата няма нито една програма;

- Монтесори е метод за ранно развитие. Групите от деца са на различна възраст, като по-големите деца учат по-малките деца, придобиват лидерски качества и в същото време се учат да се грижат един за друг. Формира се взаимопомощ и сътрудничество;

- Заниманията се провеждат в специално подготвена среда. Основите на педагогиката на Монтесори предполагат, че учебната зала обикновено е разделена на няколко зони: естествена наука, практически живот, сензорна, езикова, математическа;

- Възрастният играе второстепенна роля в преподаването, той не е ментор, а само асистент. Задачата на възрастния е само да заинтересува детето. Учителят общува с децата, но не налага собствено мнение, не води детето до желаните отговори на въпроси;

- Критиките и забраните са недопустими. Детето има право на грешки. То е напълно способно само да достигне до всичко;

- Принципите на Монтесори педагогиката са насочени към развитието на фината моторика, сетивата (зрение, слух, вкус, обоняние, допир). Мария Монтесори вярва, че точните действия с малки предмети формират интелигентност, развиват речта, вниманието и паметта;

- У детето се възпитава независимост. Всички пособия са поставени на рафтове, за да може то да ги вземе и да ги върне на мястото им. Всички книги са в един екземпляр - по този начин децата се учат да преговарят помежду си;

- Има определени правила, които помагат за рационализиране на живота в групата. Например, след като детето прочете книгата, трябва да я постави на място или да върнете играчките там, откъдето ги е взело. По този начин децата се учат да поддържат ред.

Предимства на системата Монтесори

Монтесори

Едно от основните предимства на методологичната система на Монтесори е, че децата учат със собствено темпо, без съревнование с връстници и задължителна програма. Затова в класната стая децата не скучаят, те са любопитни и инициативни. Децата също могат сами да си намират занимание, да уважават нуждите на другите и да се справят не лошо с домакински задължения.

Недостатъци на системата Монтесори

- Идеите на Монтесори педагогиката са насочени към развиване само на интелект и практически умения;

- На творчеството не се обръща подобаващо внимание - няма зона, в която децата да могат просто да творят;

- Липса на игри на открито и ролеви игри;

- След методологията на Монтесори децата трудно свикват с дисциплината на обикновените детски градини и училища, където всички правят едно и също нещо, а учителят трябва да се възприема като авторитет, а не като помощник;

- Децата не играят ролеви игри, те учат само индивидуално, така че знаят как да преговарят, но не и да играят заедно и да бъдат приятели;

- Пособията са доста скъпи, трябва да бъдат разнообразни, за да бъдат интересни за децата и трябва да има достатъчно от тях.

За кого е системата Монтесори?

Тази система е подходяща за родители, за които е важен индивидуалният подход към детето им. Но родители, които държат детето да има уважение към авторитети, най-вероятно няма да бъдат доволни от метода.

Ако детето обича творчеството, тогава може да му е скучно в групата на Монтесори, така че ще е необходимо да помислите за допълнителни творчески дейности.

Монтесори - предимства и недостатъци

В група Монтесори може да бъде трудно за подвижни, активни, неспокойни деца. За срамежливите деца проблемите с общуването могат да се изострят, тъй като децата в групата комуникират малко помежду си.

Обобщение

Същността на Монтесори педагогиката е да осигури на детето достъпна среда и свобода. Възрастните играят само второстепенна роля - те инструктират детето и не налагат своята визия. Децата се учат със собствено темпо, без да се съревновават с други връстници.

Но методът има и недостатъци - например, той е доста изолиран от традиционния образователен процес и след градина или училище на Монтесори може да е трудно детето да се присъедини към обикновен екип.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати