Как се пише резюме?

писане на резюме

Преди да се отговори на въпроса как се пише резюме, необходимо е разяснение какво по същество представлява резюмето.

Съкратената версия на някакъв по-подробен изходен текст се нарича резюме. Целта на резюмирането е да се предадат в кратък вид всички основни елементи в него.

Това подсказва, че може да се резюмира всеки текст, който не е в мерена реч. Независимо дали става въпрос за цял прозаичен материал, за откъс от него или отделен раздел. Резюмират се уводни статии, новини, уроци от учебници, инструкции за употреба на уреди, фолклорни творби, приказки и други.

Целта е предаване на основното съдържание в сбит вид, без обаче да се пропускат всички основни моменти, които съставляват неговия цялостен смисъл. Това, което се пропуска, са странични описания, допълнителни съждения или примери, които не променят с нищо основното съдържание.

За да се създаде резюме, не е необходимо да има увод или заключение. Самото изложение представя основните части от оригиналния източник, като запазва реда на представяне. Допустима е обаче и размяна на местата на някои елементи в съдържанието, ако целта на самото резюмиране го налага.

Дължината на резюмето не е някаква строго определена величина. Тя най-често се определя от обема на първоизточника, както и от целта на резюмирането. Задължително обаче резюмето трябва да е в по-съкратен вид от основния текст, защото иначе смисълът на упражнението се губи.

как се пише резюме

Обикновено резюме се прави, за да може читателят да получи бърза и систематизирана информация за това, което се пише в даден текст Трябва между всички части да се запази смисловата връзка. Резюмето е добро, ако в него има баланс между информацията и стегнатостта на изказа. То ще накара четящия да потърси цялата информация по въпроса в изходния текст на по-късен етап.

Всяко резюме трябва да подбужда към отговор на въпроси като: същност на това, което се пише в текста; кое прави този въпрос важен; кой въпрос е изследван; какви са резултатите от изследването и защо са важни за читателите?

Стилистичните особености на резюмето включват изисквания като: пределна яснота; стегнат изказ; последователен ред; завършен вид. Обемът не бива обикновено да надхвърля 250 думи.

Допустими са цифрови данни, когато те онагледяват и дават точност на тезата или отделен елемент от текста. Не бива цифровата информация да бъде в обем, който претоварва и обърква изградената вече представа.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest