Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Имигранти»Работа в Испания - какво трябва да знаем

Работа в Испания - какво трябва да знаем

работа в испания

Търсенето на работа в Испания е в голяма степен търсене на живот в Испания, а това означава потопяване в нова среда и култура, която може да се окаже като малък културен шок за прекалено прагматичните натури.

Защото за испанците е важно да се наслаждават на живота. Те омаловажават трудностите и се радват прекомерно при всеки повод. Правят малките неща да изглеждат още по-малки като се движат бавно, защото на незначителните неща не бива да се обръща внимание; забавляват се при всеки повод и не обръщат внимание, ако закъсняват, или когато друг го прави.

Всички тези чудатости на манталитета се отразяват и в работния процес. Все пак българите се адаптират добре към начина на живот и работа на испанците, защото темперамента ни е доста сходен и за това свидетелстват големите емигрантски общности в кралство Испания.

Страната отвори трудовия си пазар за българи преди 11 години. Това означава на практика, че в Испания се започва работа лесно, без излишна бюрокрация. Не е необходимо разрешение, влиза се само с лична карта и се търси работно място според квалификацията и образованието.

Както във всяка друга държава, в Испания възниква въпросът за търсене на работа с владеене на езика или без него. И както навсякъде другаде е добре да се разбира испански на някакво ниво. Все пак точно в Испания това не е задължително, предвид голямата общност от българи, на които може да се разчита при старта.

Търсене на работа в Испания без владеене на езика

В Испания българите най-често си намират работа в хотели, ресторанти, цялата сфера на обслужването или селското стопанство при пристигането си. За тези сектори не е задължително владеенето на езика, който не се учи и не се говори масово в България. Повечето от хората, които са с такава трудова заетост, са със средно специално образование. Опитът показва, че те не се сблъскват с опити за дискриминация.

Търсенето на работа може да стане и чрез регистриране в Обществената служба по заетостта. За целта е нужна лична карта, навършени 16 години и адрес в Испания.

Друг източник за намиране на работа са частните агенции, но помощта им е срещу заплащане. Агенциите за временна заетост - ЕТТ са полезни, но само за временна работа. Те обикновено сключват договори и наемат работници, като ги предоставят на различни компании за работа.

Има и много посреднически фирми в България, които предлагат работа в Испания, но това трябва да става с лицензирани посредници, за да се избегнат възможности за измама.

Търсене на висококвалифицирана работа с владеене на езика

Квалифицирана работа може да се търси както с лични контакти с работодатели, така и онлайн, както правят много испанци. Нужни са легализирани документи за придобита квалификация. Европейската комисия предоставя няколко инструмента, с които се постига повече прозрачност при признаване на дипломи и квалификации. Един от тях е Европейската мрежа NARIC. Тя обхваща национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни - членки на ЕИП /Европейското икономическо пространство/.

Europass също е инструмент за прозрачност на професионалните умения. Системата осигурява яснота при разглеждане на всякакви квалификации.

как да си намерим работа в Испания

Тъй като намирането на работа по този начин предполага, че всеки ще го извърши сам, то трябва да се има предвид, че е нужно да се кандидатства за всеки престой, надхвърлящ 3 месеца в Офиса за чужденците.

Изучаването на испански език в България е достъпно, провежда се във всеки езиков център. Има и онлайн курсове за език, някои от тях са безплатни и напълно достатъчни за старт в Испания.

Необходими документи за работа в Испания

За всеки престой над 3 месеца се кандидатства в Офиса на чужденците (Oficina dе Exstranjeros) или в полицейското управление за регистрация в Централния регистър на чужденците. Оттам издават регистрационно удостоверение с идентификационен номер за чужденци, известен като NIE. Той е необходим за всякакви икономически, социални или професионални отношения в Испания.

Всеки живеещ в Испания трябва да се регистрира в местния съвет, като предостави доказателства, че живее в Испания - копие от договор за наем, или платени сметки за вода или електричество.

При регистрация издават Регистрационно удостоверение. При първо започване на работа в Испания трябва да получите собствен социално-осигурителен номер или социално-осигурителна карта. С нея работодателят вписва работниците си в социално-осигурителната система. Самонаетите лица сами кандидатстват за този номер.

Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечните си вноски. Има практика домашните помощници, наети от няколко работодатели, да внасят сами осигуровките си в Общественото осигуряване.

Заплащане на труда в Испания

В Испания има минимална работна заплата, определяна всяка година от правителството, както за постоянно наетите работници, така и за временните или сезонно работници и за домашните помощници. Това означава, че заплащането, договорено с фирмата или чрез индивидуалния трудов договор може да бъде по-висока, но никога по-ниска от тази определена сума.

При безработица, всеки, който е заплащал 12 месеца осигурителни вноски, може да получава обезщетение на безработица. Размерът им се изчислява на база заплащаните вноски през последните 180 дни, а продължителността на заплащане зависи от продължителността на периода, през който са били внасяни. Минималният период на получаване е 4 месеца, а максималният 24 месеца.

Обезщетенията за болничен са в размер най-малко на 60 процента от заплатата.

В Испания здравните и фармацевтичните нужди на гражданите се заплащат от държавата чрез Националната здравна служба, финансирана от здравните вноски и управлявана от автономни общности чрез здравния департамент и регионалните здравни служби. Всички здравно осигурени лица ползват безплатна медицинска помощ и хоспитализиране.

В Испания работникът има право на две допълнителни заплати годишно. Те се договарят с работодателя. Документът, който доказва, че служителят е получил заплатата си, е така нареченото recibo според договореното от двете страни.

Трудовите договори в Испания

Договорите за работа могат да бъдат писмени и устни, като в писмен вид трябва да бъде всеки договор, който е с продължителност над 1 месец. При такъв договор всеки работник трябва да получи информация за основните положения в него, ако не са записани в него.

Тази информация трябва да съдържа сведения за уточняване на заплащането в натура (осигурена храна), продължителност на работното време; режим на нощуване в дома на работодателя и други. Продължителността на договора също трябва да се уточни, както и съответен пробен период.

При достатъчна информация за начина на действие на испанската администрация, желаещите да намерят реализация в Испания не би трябвало да имат проблеми, защото бюрокрацията в страната е от най-леките в Европа.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest